top of page

Norsk Eiendom AS utvikler og tilrettelegger nye tomteområder i Østlandsregionen.

Områdene selges ferdig regulert med eller uten rammetillatelse.

bottom of page