top of page

TOMTE KJØP

Det skal lønne seg for grunneiere å samarbeide med oss. For oss har envhver

eiendom et utviklingspotensial. I samarbeid med solide investorer er vi i markedet for kjøp av små og store tomter/tomteområder i hele Østlandsregionen.

Våre arkitekter tar seg av all planløsning og alle søknader til det offentlige

Våre ingeniører bistår våre arkitekter med de beste tekniske løsninger

Sammen med alle faggrupper utvikler vi det beste prosjekt med tanke på kostnader og kvalitet.

bottom of page