Finansiell partner:

 • Realistiske avkastningskrav

 • Realistisk tidshorisont

 • Solide kjøpere og partner i prosjektet

 • Profesjonelle arkitekter og ingeniører

 • Alle transaksjoner utføres av advokat med forsikringsordninger.

Investorer:

 • Investors tidshorisont

 • Realistisk budsjett

 • Realistiske avkastningskrav til investor

 • Solide kjøpere og partnere i prosjektet.

 • Profesjonelle arkitekter og ingeniører

 • Alle transaksjoner utføres av advokat med forsikringaordninger.

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • Google Clean

www.norskeiendom.no    post@norskeiendom.no     tlf. +47 22 33 50 00