top of page

Finansiell partner:

 • Realistiske avkastningskrav

 • Realistisk tidshorisont

 • Solide kjøpere og partner i prosjektet

 • Profesjonelle arkitekter og ingeniører

 • Alle transaksjoner utføres av advokat med forsikringsordninger.

Investorer:

 • Investors tidshorisont

 • Realistisk budsjett

 • Realistiske avkastningskrav til investor

 • Solide kjøpere og partnere i prosjektet.

 • Profesjonelle arkitekter og ingeniører

 • Alle transaksjoner utføres av advokat med forsikringaordninger.

bottom of page